Σύνδεση

 
el en
Σύνδεση / Εγγραφή

Καλάθι αγορών

Όροι Χρήσης

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από  τους Όρους και τις  Προϋποθέσεις  Χρήσης της ιστοσελίδας και, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σας με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί  πνευματικών δικαιωμάτων και το εμπορικό δίκαιο.

Ένα  φυσικό ή νομικό πρόσωπο  το  οποίο έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα,  επιπλέον συνδέεται με τις αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν οριστεί αμοιβαία, καθώς επίσης και τα πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης.

1.Άδεια Χρήσης

Τα WordPress και Joomla θέματα είναι πιστοποιημένα   από την  GNU general public license. Τα θέματά μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες μας σε όσες ιστοσελίδες  επιθυμούν και όπως τους αρέσει.

Javascript
Οι βιβλιοθήκες JavaScript που χρησιμοποιούνται στα themes, plugins μας, widgets, components, modules, ή πωλούνται ξεχωριστά έχουν τη δική τους άδεια, και δεν κληρονομούν την άδεια GPL.

Τα αρχεία του σχεδιασμού Photoshop έρχονται  ξεχωριστά και δεν έχουν  άδεια GPL. Έχουν άδεια και πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με την e-xtnd.it. Δεν έχετε το δικαίωμα να διανέμετε αυτά τα αρχεία με οποιοδήποτε τρόπο

2. Disclaimer

Τα υλικά για την e-xtnd.it  ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν». Η  E-xtnd.it δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η e-xtnd.it δεν εγγυάται και δεν να κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια,τα  πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, ή  άλλα σχετικά με τα υλικά ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτό το site.

3. Περιορισμοί

Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε την πνευματική ιδιοκτησία ή την  αποκλειστική χρήση κανένα από τα προϊόντα μας, τροποποιημένα ή όχι. Όλα τα προϊόντα είναι ιδιοκτησία της e-xtnd.it. Σε καμία περίπτωση η e-xtnd.it δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο site της e-xtnd.it ,  αποό την στιγμή που η  e-xtnd.it έχει κοινοποιήσει προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς

4. Αναβαθμίσεις  & Συμβατότητα

Οι αναβαθμίσεις  είναι διαθέσιμες σε πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν  Όλα τα templates, modules, plugins, widgets, συστατικά  έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατά με την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του WordPress και Joomla 1.6. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να βάλουμε τα δυνατά μας   για να κάνουμε όλα τα προϊόντα  μας συμβατά με τις μελλοντικές εκδόσεις του WordPress και Joomla.

Τα templates μας υποστηρίζουν όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης στο Web, συμπεριλαμβανομένων Firefox, Safari, Chrome (για όλα τα PC και Mac) και τον Internet Explorer. Στην περίπτωση που το  πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει  ορισμένα πρότυπα Ιστού, θα περιλαμβάνετε και  μια γενική λύση για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο θα υποβαθμίσει μια συγκεκριμένη λειτουργία  σταδιακά και με τρόπο που δεν θα  επηρεάζει την εμπειρία του χρήστη αρνητικά.

5.Διανομή

Αφού έχουμε λάβει με επιτυχία την πληρωμή σας,οι  πληροφορίες για το προϊόν σας θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα, αλλά συνήθως συμβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Εάν δεν λάβετε ένα e-mail μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας που παρέχει πληροφορίες της πληρωμής.

Σημείωση: Δεν υπάρχουν τιμολόγια  διαθέσιμα για αγορά / συνδρομές σας, καθώς η  paypal.com   απόδειξη πληρωμής θεωρείται ότι παρέχει επαρκείς οικονομικές πληροφορίες

6.Επιστροφές – Refunds

Η  e-xtnd.it προσφέρει άυλα, ψηφιακά αγαθά επομένως δεν εκδίδει επιστροφές μετά την εγγραφή ή την αγορά  θεμάτων , κάτι για το οποίο είστε  υπεύθυνοι για την κατανόηση του  κατά την εγγραφή στο site μας.

7.Γενικοί Όροι Και Προϋποθέσεις Χρήσεως Τροποποιήσεων

Η e-xtnd-it μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε  από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8.Αλλαγές Τιμών

Η e-xtnd.it διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, ένα προϊόν με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή.